UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavalitsus võtab tööle Saarepeedi Kooli direktori

Tööülesannete lühikirjeldus:
Direktori tegevuse eesmärgiks on kooli ja lasteaia tulemusliku töö tagamine, õppekasvatustöö ning majandus- ja finantstegevuse juhtimine.

Nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning  juhtimiskompetentsid.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  1. allkirjastatud avaldus;
  2. elulookirjeldus;
  3. ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad (sh diplomi koopia vajaliku hariduse kohta);
  4. essee kooli arenguvõimaluste kohta;
  5. muud dokumendid kandidaadi soovil.

Saarepeedi Kooli juriidiline aadress: Saarepeedi küla, Viljandi vald,  Viljandimaa.

Tööle asumise aeg 1. juuli 2015.

Kandideerimisdokumendid saata hiljemalt 17.mail 2015. a Kauba tn 9, Viljandi linn märgusõnaga "Direktor" või elektroonselt konkurss@viljandivald.ee.
Info Viljandi Vallavalitsuse haridusspetsialistilt, tel 435 0124 e-postiga marju.must@viljandivald.ee.