UUDISED JA TEATED

Viljandi vallavalitsus võtab tööle Uusna lasteaia "Tõruke" direktori

Viljandi vallavalitsus võtab tööle Uusna lasteaia "Tõruke" direktori (ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks)
 

Tööülesannete lühikirjeldus:
Direktori ülesandeks on lasteaia juhtimine ning tulemusliku töö tagamine koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

Nõutav kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  1. allkirjastatud avaldus;
  2. elulookirjeldus;
  3. ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad (sh diplomi koopia vajaliku hariduse kohta);
  4. lühivisioon lasteaia arengust ja juhtimise üldpõhimõtetest;
  5. muud dokumendid kandidaadi soovil.

Lasteaia asukoht: Uusna tee 20-2/7, Uusna küla, Viljandi vald, 70102 Viljandimaa

Kandideerimisdokumendid saata hiljemalt 17. veebruaril 2015. a Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Direktor" või elektroonselt konkurss@viljandivald.ee. Info Viljandi Vallavalitsuse haridusspetsialistilt, tel 435 0124 või e-postiga marju.must@viljandivald.ee