UUDISED JA TEATED

Viljandi vallavalitsus võtab tööle Viljandi valla lasteaia "Päikesekiir" direktori

Tööülesannete lühikirjeldus:
Direktori ülesandeks on lasteaia juhtimine, kolme õppekohaga lasteaiast ühtse terviku kujundamine ning tulemusliku töö tagamine koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

Nõutav kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  1. allkirjastatud avaldus;
  2. elulookirjeldus;
  3. ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad (sh diplomi koopia vajaliku hariduse kohta);
  4. lühivisioon lasteaia arengust ja juhtimise üldpõhimõtetest;
  5. muud dokumendid kandidaadi soovil.

Lasteaia „Päikesekiir" juriidiline aadress: Kannikmäe tee 18, Päri küla, Viljandi vald, Viljandimaa.

Õppekohtade asukohad ja nimetused:

  1. Päri lasteaed: Kannikmäe tee 18, Päri küla, Viljandi vald,  Viljandimaa;
  2. Pärsti lasteaed: Pärsti küla, Viljandi vald,  Viljandimaa;
  3. Puiatu lasteaed: Kooli tee 5/1, Puiatu küla, Viljandi vald, Viljandimaa.

Tööle asumise aeg 1. juuni 2015

Kandideerimisdokumendid saata hiljemalt 5. märtsil 2015. a Kauba tn 9, Viljandi linn märgusõnaga "Direktor" või elektroonselt konkurss@viljandivald.ee.

Info Viljandi Vallavalitsuse haridusspetsialistilt, tel 435 0124 e-postiga marju.must@viljandivald.ee