UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavalitsuse 15.07.2015 korraldusega nr 864 algatati Peetrimõisa külas katastriüksuse 71501:002:0327 detailplaneeringu koostamine.

Viljandi Vallavalitsuse  15.07.2015 korraldusega nr 864 algatati  Peetrimõisa külas katastriüksuse 71501:002:0327 detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu  peamiseks eesmärgiks on krundi hoonestusala ja ehitusõiguse määramine.

Detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev. Olulise keskkonnamõjuga tegevusi ette ei nähta.