UUDISED JA TEATED

Viljandi vallavolikogu kinnitas valla 2016 aasta eelarve kogumahuga 12 154 740 eurot

Otsuse kohaselt suurendatakse lasteaia õpetajate töötasusid 8% võrra (2015. aastal suurendati 15% võrra) ja teiste töötajate töötasusid suurendati 5% võrra.

2016. aasta suurimad Viljandi valla inveteeringud on:
- Alustatakse uue Ramsi lasteaia hoone ehitust, mille maksumus on ca 1,7 miljonit eurot. Kui kõik laabub plaanitult, siis 2017. aastaks on uus nullenergia hoone valmis.
- Jätkatakse teede rekonstrueerimist vastavalt Viljandi valla teehoiukavale, selleks on eelarves ette nähtud 688 450 eurot. Vastavalt liitumislepingule on kokku lepitud, et korrastatakse aastas vähemalt 25 km teid.
- Tänavalgustuse elektrienergia ja korrashoiu kuludeks on planeeritud 55 000 eurot ning investeeringuteks 30 000 eurot. 
- Remonditakse Pärsti lasteaia rühma ruume ja rekonstrueeritakse Puiatu lasteaia katlamaja, kulu kokku ca 70 000 eurot.
- Ehitatakse avalik mänguväljak Viiratsi alevikku, eelarves planeeritud selleks 75 000 eurot.
- Rekonstrueeritakse Saarepeedi endise vallamaja ruumid sotsiaaleruruumideks, milleks kulub 147 00 eurot.
- Renoveeritakse endise Viiratsi vallamaja keldrikorrus valla arhiivi ruumide tarvis, planeeritud kulu 150 000 eurot.
- Kaasajastatakse valla jäätmejaamasid 33 000 euro eest.
- Kaasfinantseeritakse Paistu ja Kondi külade ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni rekonstrueerimistöid 100 180 euro ulatuses.

2016 aastal soetatakse veel mitmesugust inventari valla lasteaedadesse ja koolidesse ca 40 000 euro eest.

Rohem infot leiad siit: http://www.viljandivald.ee/…/Seletuskiri+Viljandi+valla+201…