UUDISED JA TEATED

Viljandi vallavolikogu ja Tarvastu vallavolikogu kinnitasid Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla Viljandi vallaga liitumislepingu

2. novembril toimus Paistu rahvamajas Kolga-Jaani vallavolikogu, Tarvastu vallavolikogu ja Viljandi vallavolikogu ühine istung, kus oli arutlusel Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla liitumine Viljandi vallaga.
 
Pärast ühisistungit kinnitasid  Tarvastu vallavolikogu ja Viljandi vallavolikogu  liitumislepingu ja selle lisad ning tegid taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. 
Kolga-Jaani vallavolikogu erakorralisel istungil toimus liitumislepingu esimene lugemine. 
 
„Et  liitumine toimuks, peavad kõik asjaomased vallavolikogud liitumislepingu kinnitama," ütles liitumiskomisjoni esimees Kaupo Kase.
Kolga-Jaani vallavolikogu lõplik otsus antud küsimuses saab teatavaks novembrikuu jooksul.
 

Kohalik omavalitsus

Rahvaarv

Asustustihedus

Pindala

Keskus

Kolga-Jaani

1434

4,6 elanikku km² kohta

313,34 km²

Kolga-Jaani alevik

Tarvastu

3359

8,1 elanikku km² kohta

407,86 km²

Mustla

Viljandi vald

9305

14,2 elanikku km² kohta

650,44 km²

Viljandi linn (vallamaja asukoht)

 

Korduvalt on olnud teemaks võimalus moodustada Viljandi Maakonnas üks kohalik omavalitsus, mis hõlmaks kõiki olemasolevaid omavalitsusi.

Kevadel 2016.a toimus Viljandimaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel mitmeid haldusreformi teemalisi koosolekuid, kus on arutleti ühe kohaliku omavalitsuse loomist, mis hõlmaks kõiki Viljandimaa kohalikke omavalitsusi (väljaarvatud Viljandi linn).

Koosolekutel jõuti ühise seisukohani, et lähtudes Viljandimaa terviklikust ja tasakaalustatud arengust on Viljandimaa haldusterritoriaalse korralduse muutmine vajalik.Kõnealusest seisukohast tulenevalt otsustas Viljandi Vallavolikogu oma 23.03.2016.a otsusega nr 281 „Algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste lõpetamine ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine" teha ettepanek

Abja Vallavolikogule, Halliste Vallavolikogule, Karksi Vallavolikogule, Kolga-Jaani Vallavolikogule, Kõo Vallavolikogule, Kõpu Vallavolikogule, Mõisaküla Linnavolikogule, Suure-Jaani Vallavolikogule, Tarvastu Vallavolikogule ja Võhma Linnavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga moodustada 11 omavalitsuse üksuse põhjal üks kohaliku omavalitsuse üksus.

Ettepaneku saanud volikogudest esitas Viljandi Vallavolikogule, seaduses sätestatud tähtaja (kahe kuu) jooksul, oma nõustumise haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks Abja, Halliste, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu ja Tarvastu Vallavolikogu ning Mõisaküla ja Võhma Linnavolikogu. Eitavalt vastasid Karksi Vallavolikogu, Suure-Jaani Vallavolikogu.

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle alustati läbirääkimisi 8 Viljandimaa omavalitsusega. Läbirääkimiste käigus otsustasid erinevatel põhjustel ühinemisläbirääkimised Viljandi Vallaga lõpetada Abja, Halliste, Kõo ja Kõpu Vallavolikogu ning Mõisaküla ja Võhma Linnavolikogu.

 
Info: Kaupo Kase
kaupo.kase@viljandivald.ee
liitumiskomisjoni esimees