UUDISED JA TEATED

Viljandimaa parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Keskkonnaministri 26. oktoobri 2017 käskkirjaga nr 1078 on algatatud määruse „Viljandimaa parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Määrusega soovitakse kaitse alt välja arvata seitse parki või puistut.