21.03.22

Viljandi valla teehoiukava aastateks 2021 – 2025

Viljandi valla teehoiutööde kaart - kaardil on näha planeeritavad teelõigud ning tegevuse aasta ja mida tehakse (taastamine, remont, mustkate).