Räägi kaasa Viljandi valla arengukava, eelarvestrateegia ja teehoiukava uuendamisel

Kutsume teid kaasa rääkima ja oma ettepanekuid esitama Viljandi valla arengukava, eelarvestrateegia ja teehoiukava uuendamisel. Ettepanekud on oodatud eelkõige Viljandi valla arengukava aastateks 2019–2025 lisa 2 Viljandi valla arengukava tegevuskava 2019–2024 uuendamiseks, samuti Viljandi valla teehoiukava aastateks 2020-2024 uuendamiseks, mille alusel täiendatakse vajadusel ka Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2023.

Ootame ettepanekuid hiljemalt 25. september 2020 e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee.

Hetkel kehtiv Viljandi valla arengukava koos lisadega ning eelarvestrateegia on leitavad valla veebilehelt aadressil: www.viljandivald.ee/arengukavad. Teehoiukava on leitav aadressilt: https://www.viljandivald.ee/teede-remont

 

Indrek Talts
indrek.talts@viljandivald.ee
4351822