Detailplaneeringud

« Tagasi

DP135 Lapi-Põka detailplaneering Pinska külas

Detailplaneeringu eesmärk: elamukruntide moodustamine

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsus (menetluses)