Detailplaneeringud

« Tagasi

DP210 Kaunismäe tee 2 ja 2a. Peetrimõisa küla

Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Detailplaneeringu kehtestamine