Detailplaneeringud

« Tagasi

DP249 Kuuse, Männi ja Vaibla ranna detailplaneering Vaibla külas

Detailplaneering on kehtestatud Kolga.Jaani Vallavolikogu 30.04.2009 otsusega nr 107