Detailplaneeringud

« Tagasi

DP271 Akre DP Oiu külas

Detailplaneeringu eesmärk: Oiu sadamaala arendamine Akre katastriüksusel ja sellega piirneval reformimata riigimaal

Detailplaneeringu algatamine