Detailplaneeringud

« Tagasi

DP273 Vana-Veski päikesepargi detailplaneering Oiu külas

Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu eesmärk: päikeseelektrijaama rajamine

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Detailplaneeringu kehtestamine