Detailplaneeringud

« Tagasi

DP283 Heina tn 7 ja 9, Aasa tn 2 ja T2 Viiratsi alevikus

Detailplaneeringu eesmärk: Elamumumaa kruntide ümberkruntimine ja nende ehitusõiguse määramine.

Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Detailplaneeringu kehtestamine