Detailplaneeringud

« Tagasi

DP291 Posti tn 57 Mustla alevikus

Detailplaneeringu eesmärk: krundi ehitusõiguse määramine eakate kodu ehitamiseks

Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Detailplaneringu kehtestamine