Detailplaneeringud

« Tagasi

DP258 Mäeltküla tööstuspargi detailplaneering

Mäeltküla tööstuspargi detailplaneeringu kaardirakenduse ja arendamise info leiate siit

Detailplaneeringu algatamine

Viljandi Vallavalitsuse 4. juuli 2018 korraldusega nr 645 algatati  Mäeltkülas Viiratsi Vallavolikogu 30.09.2013 otsusega nr 47 kehtestatud Mäeltküla tööstuspargi detailplaneeringut muutva planeeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on tööstuspargi krundijaotuse muutmine ja kruntide ehitusõiguse määramine tootmishoonete ehitamiseks.  Detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev. Planeeringu materjalid avalikustatakse valla veebilehel www.viljandivald.ee

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Detailplaneeringu kehtestamine