Detailplaneeringud

« Tagasi

DP256 Tarvastu Gümnaasiumi detailplaneering

Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Detailplaneeringu kehtestamine 

Viljandi Vallavalitsuse 23. jaanuari 2019 korraldusega nr 2-3/57 kehtestati Mustla alevikus Tarvastu Gümnaasiumi (Kevade tn 2a katastriüksuse 79705:002:0012) detailplaneering (töö nr DP-04-18).