Detailplaneeringud

« Tagasi

DP219 Vana-Võidu külas Ülase (89201:001:0073)

Detailplaneeringu algatamine

Viljandi Vallavalitsuse  13.06.2017 korraldusega nr 576 algatati  Vana-Võidu külas Ülase katastriüksuse detailplaneeringu koostamine. Planeeringu peamine eesmärk on ehitusõiguse määramine elamu ja kõrvalhoonete ehitamiseks. Olulise keskkonnamõjuga tegevusi ette ei nähta.