Detailplaneeringud

« Tagasi

DP220 Viiratsi alevikus Heina, Niidu ja Ristiku tn. kruntide detailplaneering

Detailplaneeringu algatamine

 

Viljandi Vallavalitsuse 18.07.2017 korraldusega nr 691 algatati Viiratsi alevikus Heina 12, 14, 16, 18, 20, 22, Niidu tn 9, 11, 13, 15, 17 ja Ristiku tn 23 kruntide detailplaneeringu koostamine. Planeeringu peamine eesmärk on praegu kehtiva ehitusõiguse suurendamine. Olulise keskkonnamõjuga tegevusi ette ei nähta.

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Detailplaneeringu kehtestamine