Hankeplaan 2022. aastaks

Viljandi valla hankekord

Viljandi Vallavalitsuse 29.03.2022 korraldus nr 287 "Viljandi valla 2022. aasta hankeplaani kinnitamine"

LISA: Viljandi valla 2022. aasta hankeplaan

 

Hankeplaanis kajastuvad hanked avaldatakse Riigihangete registris. Hangetega tutvumiseks mine Riigihangete registri lehele.

Mini- ja väikehanked

« Tagasi

Väikehange: Kärstna mõisa pargi kiviaia ja muldemüüri taastamistööd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanke eesmärk

Hanke eesmärk on taastada umbes 120m mõisa pargi müüri. Siia hulka kuulub umbes 80m maakivist müüri ja umbes 40m maakivist muldemüüri.

Pakkumuse esitamise tähtaeg

  • Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: margus.molok@viljandivald.ee.
  • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.06.2021 kell 10.00       
  • Töövõtja peab valminud töö tellijale üleandmise-vastuvõtmise akti alusel üle andma hiljemalt 30.09.2021.
 

Täiendav info

Viljandi Vallavalitsuse kontaktisik on majandusspetsialist Margus Molok, tel: 530 39728, e-post: margus.molok@viljandivald.ee

Lisad

Lisa 1 Lähteülesanne 

Lisa 2 Töövõtulepingu projekt

Lisa 3  Kärstna mõisa pargi müür

Plaan

Pakkumuse kinnitused ja maksumus