Hankeplaan 2022. aastaks

Viljandi valla hankekord

Viljandi Vallavalitsuse 29.03.2022 korraldus nr 287 "Viljandi valla 2022. aasta hankeplaani kinnitamine"

LISA: Viljandi valla 2022. aasta hankeplaan

 

Hankeplaanis kajastuvad hanked avaldatakse Riigihangete registris. Hangetega tutvumiseks mine Riigihangete registri lehele.

Mini- ja väikehanked

« Tagasi

Minihange: Sotsiaaltransporditeenuse osutamine Viljandi vallas

Minihanke eesmärk

Minihanke eesmärk on osutada M1 kategooria sõidukiga sotsiaaltranspordi teenust puudega inimesele (puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses) või eakale, kes on kantud rahavastikuregistrisse Viljandi valla elanikuna ja kes erivajaduse tõttu ei saa kasutada isiklikku või ühistransporti ning ei ole suuteline iseseisvalt sõitma avalikke teenuseid pakkuvatesse asutustesse, sh kooli, tööle, perearsti vastuvõtule või SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Tartus jne.

Sotsiaaltransporditeenuse maht ja tingimused

 1. Sotsiaaltransporditeenuse osutamine toimub nii vajaduspõhiselt juhuveona kui ka planeeritud regulaarsete tellimusvedudena (õpilaste transport esmaspäeviti ja reedeti Viljandist Tartusse, täiskasvand isikute transport Viljandist Karulasse jmt). Sotsiaaltransporditeenuse tellimuse sotsiaaltransporditeenuse osutajale (edaspidi vedaja) esitab Viljandi valla poolt kinnitatud teenuse taotleja õigusega isik, kellele teenuse osutamine on Viljandi valla poolt kinnitatud ja tähtajaliselt määratletud.
 2. Teenuse osutamine toimub üldjuhul tööpäevadel, millest teatatakse vedajat ja hankijat ette 5 päeva enne sõidu toimumist.
 3. Vedaja peab arvestama, et teenuse saajal võib olla erivajadusi, mille rahuldamisega tuleb teenuse pakkujal arvestada (liikumisraskused, psühholoogilised erivajadused jmt).
 4. Sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks kasutatav sõiduk peab mahutama lisaks juhile ka vähemalt kahte (2) klienti, ühte saatjat ja rulaatorit.
 5. Teenuse ligikaudne maht ühes kuus kilomeetrites kokku on 900 km.
 6. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise liigiti vajadused:
  1. Ratastooli transport (vajalik saatja olemasolu või teenuse saaja enda poolse saatja olemasolu, millele lisaks peab sõidukisse mahtuma ratastool või rulaator);
  2. Sotsiaaltransport (vajalik saatja olemasolu või teenuse saaja enda poolse saatja olemasolu);
  3. Veoteenuse osutamine ilma saatjata;
  4. Laste vedu Tartusse kooli E ja R (va koolivaheajad), erinevad marssruudid.
 7. Teenuse osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema kohandatud/ehitatud sõitjate veoks ning pakkuma kliendile mugavust ja turvalisust. Sõiduk peab olema sobilik erivajadustega inimeste ning nende pagasi ja abivahendite, sh ratastooli, rulaatori vmt transpordiks.
 8. Sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema ennem igat väljasõitu puhas nii seest kui väljast.
 9. Sõiduki juht peab sotsiaaltransporditeenuse ajal jälgima olukorda sõidukis (vajadusel sõiduki peatama, abistama reisijat või kutsuma abi, andma vajadusel kuni kiirabi saabumiseni esmaabi, rahustama või kutsuma reisijat korrale vms).
 10. Sõiduki juht kohustub kinni pidama etteantud sõidugraafikust järgides liiklusohutusnõudeid.
 11. Sõiduki juht kohustub pidama sõidulehte, milles on märgitud vähemalt sotsiaaltransporditeenuse osutamise kuupäev, sotsiaaltransporditeenuse tellija isiku nimi, marsruut, odomeetri algus- ja lõppnäit ning läbitud marsruudi kilomeetrid. Teenuse kilomeetrite arvestust kontrollitakse avaliku kaardiserveriga www.maps.google.com. Põhjendamatuid lisasõite ei arvestata teenusepõhisteks kuludeks.
 12. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise alguspunktiks loetakse teenuse tellinud isiku asukohta (odomeetri näidu alguspunkt).
 13. Sotsiaaltransporditeenuse tasu kujunemise alused on esitatud Vormil 1 Pakkumuse maksumus ja kinnitused, milles toodud pakkumuse hind on lõplik ja millele ei lisandu muid tasusid (sõidu alustamise tasu vmt).

Nõuded pakkujale

 1. Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris (https://ariregister.rik.ee); 
 2. Pakkuja peab omama kehtiva ülevaatusega ja kasutuskõlblikku sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks vajalikku ja selleks sobilikku sõidukit.

Nõuded pakkumusele

 1. Pakkumus tuleb esitada Vorm 1 Pakkumuse maksumus ja kinnitused toodud sisu kohaselt digitaalselt allkirjastatuna;
 2. Pakkumus peab olema jõus vähemalt üks (1) kuu.

Teenuse osutamise periood

Teenuse osutamise periood on üks aasta (01.01.2021 – 31.12.2021).

Pakkumuse esitamine ja tähtajad

 1. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: hanked@viljandivald.ee
 2. Pakkumuse esitamisel e-postiga peab kirja Teema kandma pealkirja: Pakkumus - Sotsiaaltransporditeenuse osutamine Viljandi vallas;
 3. Pakkumuse esitamise hilisem tähtaeg on 15. detsember 2020 kell 09.00.

Täiendav info

Täiendavat informatsiooni ja selgitusi saab kirjalikult esitades küsimuse e-posti aadressile luule.vitsur@viljandivald.ee. Küsimustele vastamine hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

Hanke alusdokumendid