Hankeplaan 2022. aastaks

Viljandi valla hankekord

Viljandi Vallavalitsuse 29.03.2022 korraldus nr 287 "Viljandi valla 2022. aasta hankeplaani kinnitamine"

LISA: Viljandi valla 2022. aasta hankeplaan

 

Hankeplaanis kajastuvad hanked avaldatakse Riigihangete registris. Hangetega tutvumiseks mine Riigihangete registri lehele.

Mini- ja väikehanked

« Tagasi

Väikehange: Päri küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Hanke eesmärk:

Hanke eesmärgiks on Viljandi vallas Päri külas asuva Päri tee ja Kannikmäe tee T1 ligikaudu 2 kilomeetrisel lõigul tänavavalgustuse rekonstrueerimistööde teostamine.

Tehniline kirjeldus:

 • Pakkumuse koostamise aluseks on „Päri tänavavalgustuse rekonstrueerimine Päri küla, Viljandi vald Viljandimaa" tööprojekt nr 10084.
 • Töövõttu kuuluvad ka need tööd ja toimingud, mis ei ole tööprojektis ja käesolevas hanketeates otseselt kirjeldatud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks, sh ehitusjäätmete utiliseerimine.
 • Pakkumuses tuleb arvestada kõikide vajalike tööde teostamisega, mis on vajalikud käesoleva hanketeate punktis 2 kirjeldatud hanke eesmärgi täitmiseks kuni tööde täieliku valmimiseni ja töövõtja poolt hankijale üleandmiseni. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud töövõtja pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärgi saavutamist, loeb hankija hanke sosaks, mille eest hankija täiendavalt tasuma ei pea.
 • Hanke mahtu kuulub tööde teostamiseks ja üleandmiseks vajalike kooskõlastuste ning lubade hankimine ja sellega seotud kulud, samuti üleandmiseks vajalike katsetuste, kontrollide ja mõõdistuste teostamine.
 • Pakkuja ülesandeks on tööde teostamise ajal kahjustatud heakorra taastamine, sealhulgas haljastus, teed ja platsid jne.
 • Kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil. Vastutus kogu töömaal toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal.

Nõuded Pakkujale:

 • Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris (https://ariregister.rik.ee).
 • Pakkuja peab omama lepingu sõlmimise ajaks Majandustegevuse registris (MTR) majandustegevusteadet tegevusalal: elektritööd – elektripaigaldise ehitamine.
 • Pakkuja peab omama pädevat isikut projektijuhi rollis, kes on omandanud vähemalt elektritööde B-klassi pädevustunnistuse või „sellega samaväärne", kelle kvalifikatsioonile pakkuja saab tugineda.
 • Pakkujal ei tohi olla riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Hankija kontrollib nimetatud nõude täitmist iseseisvalt avalike registrite alusel ja kõrvaldab Pakkuja kellel nimetatud asjaolu esineb.

Nõuded pakkumusele:

Pakkumuse esitamise tähtaeg:

 • Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: hanked@viljandivald.ee.
 • Pakkumuse esitamisel e-postiga peab kirja Teema kandma pealkirja: Pakkumus „Päri küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine".
 • Pakkumuse esitamise hilisem tähtaeg on 26. oktoober 2020 kell 09.00.

Täiendav info:

Täiendavat informatsiooni ja selgitusi saab kirjalikult esitades küsimuse e-posti aadressile mati.valli@viljandivald.ee. Küsimustele vastamine hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.