Hankeplaan 2022. aastaks

Viljandi valla hankekord

Viljandi Vallavalitsuse 29.03.2022 korraldus nr 287 "Viljandi valla 2022. aasta hankeplaani kinnitamine"

LISA: Viljandi valla 2022. aasta hankeplaan

 

Hankeplaanis kajastuvad hanked avaldatakse Riigihangete registris. Hangetega tutvumiseks mine Riigihangete registri lehele.

Mini- ja väikehanked

« Tagasi

Väikehange: Sakala I kõnnitee ehitus-projekteerimine.

Hanke eesmärk

Väikehanke eesmärgiks on Viljandi vallas Viiratsi alevikus Sakala tänaval ca 125m pikkuse kõnnitee projekteerimine ning projekti järgne ehitus.

Tehniline kirjeldus

Pakkumuse koostamise aluseks on tehniline kirjeldus

Link teetööde tehnilisele kirjeldusele ja lisadele: https://viljandivaldee-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karl_oigus_viljandivald_ee/EtUjw1BIPV9HmYzGodExdEUBH27G4a55SQ5pLbUdgSmuaQ?e=x1Pfda

Pakkumuste esitamise aeg ja koht

Digiallkirjastatult 10.05.2021 kell 10.00 e-posti aadressil hanked@viljandivald.ee

Nõuded pakkujale:

  1. Pakkuja peab kõnnitee projekti koostamisel omama pädevat isikut (teedeinsener tase 7 või kõrgem) kelle kvalifikatsioonile pakkuja tugineda saab.
  2. Pakkujal peavad puuduma riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 toodud

hankemenetlusest kõrvaldamise alused. Pakkuja kinnitab pakkumuses vastavust nõuetele, dokumente esitama ei pea.

  1. Pakkumus peab olema jõus vähemalt üks (1) kuu.

Edukaks tunnistatakse madalaim pakkumus. Hankeleping sõlmitakse kirjalikult. Tööde teostamise tähtaeg 30.08.2021.

Täiendav informatsioon:

Karl Õigus  522 3550, karl.oigus@viljandivald.ee küsimustele vastatakse kahe tööpäeva jooksul.

Viljandi Vallavalitsus lükkab tagasi kõik pakkumused, kui pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat maksumust.