Holstre ja Pirmastu külas 11 katastriüksust hõlmava detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine