Hooldajatoetuse taotlemine

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus

Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

Hooldusvajadus on isiku abi-, toetuse ja järelevalve vajadus, mille kindlaks tegemiseks teeb sotsiaaltöötaja hooldajat taotleva inimese kodukülastuse, mille käigus selgitatakse välja tema hoolduse vajadus ning hooldaja võimalused hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamiseks. Hooldusvajaduse hindamisel on aluseks sotsiaalministeeriumi poolt soovitatud metoodika. Vajadusel ja seadustega kooskõlas on sotsiaaltöötajal õigus küsida andmeid ka teistelt isikutelt.

Hoolduse seadmine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine ja hoolduse seadmisest, hooldaja ja hooldajatoetuse määramisest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni korraldusega.

Hooldajatoetus kantakse hooldaja arvelduskontole.

Õigusaktid

Vastutaja

Hanneli Vanamb hanneli.vanamb@viljandivald.ee, tel. 5198 3202

Astrid Viinapuu, astrid.viinapuu@viljandivald.ee tel. 517 6711 (Tarvastu piirkond)

Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, Tel. 5919 9906 (Kolga-Jaani piirkond)

Teenuse taotlemine kohapeal
 

Vajalikud
sammud

 

 

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase avalduse paberkandjal. Blanketi saab veebist või Viljandi vallamajast vastuvõtuaegadel.

Vajaminevad dokumendid

 

Teenus määratakse vastavalt hooldusvajaduse hindamise tulemustele, eraldi dokumente teenuse taotlemiseks esitama ei pea. 

Viide