Hoolekandeasutused

Viljandi valla poolt hallatavad asutused

Kolga-Jaani Hooldekodu

 • Aadress: Aia 1, Kolga-Jaani alevik, 70301, Viljandi vald, Viljandi maakond
 • Üldtelefon: 432 8275
 • Juhataja: Eda Protsin
 • Telefon: 432 8268; 5919 9904
 •  E- post: eda.protsin@viljandivald.ee
 • ööpäevaringne hooldusteenus hooldekodus lamavatele haigetele
 • ööpäevaringne hooldusteenus hooldekodus liikumisvõimelistele hoolealustele 
 • täispansioni teenus - neile, kes tulevad toime liikumise, enese hügieeni hoolitsemisega ja oma toa korras hoiuga 
Hooldekodu ja sotsiaalmaja kohamaksumused alates 1. aprillist 2018
 
Hooldekodus pakutakse ööpäevaringset hooldusteenust lamavatele ja liikumisvõimelistele, kuid ööpäevaringset abi vajavatele klientidele.
 
 

Pärsti Pansionaat

 • Aadress: Pärna 4, Jämejala küla, 71024 Viljandi vald, Viljandi maakond
 • Üldtelefon: 435 4822
 • Juhataja: Erika Kiviloo
 • Telefon: 435 4827; 5305 8809
 •  E- post: pansionaat@viljandivald.ee

Pansionaat on õöpäevaringselt tegutsev segatüüpi üldhooldekodu, mis osutab sotsiaalhoolekandeteenusteid täisealistele hooldust vajavatele isikutele - tagab hoolealuste eale ja seisundile vastava hooldamise, põetamise ja rehabilitatsiooni.

Kärstna Hooldekodu

 • Aadress: Mustla pk, Anikatsi küla, 69723 Viljandi vald, Viljandi maakond
 • Telefon: 435 8235, 517 6729
 • Juhataja: Ly Kirt
 •  E- post: ly.kirt@viljandivald.ee

Asub Viljandimaal Tarvastu vallas Kärstnas "Jürimatsi" talus. Asutatud 30.märtsil 1993.a. endistes Kärstna kolhoosi lasteaia ruumides. Asutuses on 26 voodikohta. 

Hooldekodu asub looduslikult kaunis metsatalus, kuhu viib suurelt teelt männiallee. Kuna enamus kliente on maainimesed on hooldekodul oma aed, aiamaa. Aidas on kohandatud ruumid puhkeaja veetmiseks, kui on soov olla eraldi või kohtuda külalistega.

Kärstna Hooldekodu tagab hooldusel viibivale isikule Kärstna Hooledkodu põhimääruses kehtestatud tingimuste ja korra kohaselt ööpäevaringse ülalpidamise, toitlustamise, tema eale ja seisundile vastava hoolduse, s.h ravimise ja põetamise ning vastavalt võimalustele kultuurilise teenindamise. Üks kord kvartalis toimub jumalateenistus.
 

 

Eraõiguslikud
 

Viiratsi Hoolekandekeskus
 

 • Haldaja: Avitar OÜ
 • Aadress: Mõnnaste tee 2, 70104 Viiratsi alevik, Viljandi vald VILJANDIMAA
 • Juhataja Merike Siht
 • Telefon: 439 4369; Mob.553 4160
 • E-post: merike.siht@neti.ee

SA Viljandimaa Hoolekandekeskus
 

 

Sotsiaal- ja tervishoiu asutused kaardil - Viljandi valla geoportaal