Viljandi valla eelarvest huvihariduse ja -tegevuse finantseerimise ning õppetasu maksmise ja soodustuse andmine

  • Õppetasu maksmise soodustust on õigus taotleda ühest perest huvikoolis/koostööparneri juures huvihariduses/huvitegevuses osalemisel kahe lapse puhul 50% ning alates kolmandast lapsest 100% kehtestatud õppetasu määrast.
  • Õppetasu maksmise soodustuse õigust omav õpilase seaduslik esindaja esitab vabas vormis põhjendatud taotluse vallavalitsuse üldmeilile viljandivald@viljandivald.ee 30. septembriks ja 30. jaanuariks.

Info ja kontakt noorsootööspetsialist Are Tints, are.tints@viljandivald.ee

Viljandi valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise ning õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord