MTÜ Eesti SV Tugigrupid

Kirjeldus

MTÜ Eesti SV Tugigrupid pakuvad kogemusnõustaja teenust.

Seksuaalvägivaldne lapsepõlvetrauma on trauma kogu eluks, millest ei terveneta iseenesest.

Tugigrupis on kõik võrdsed, ollakse nimetud, eatud, ei diskrimineerita usuliste vaadete tõttu ega soolistest erisustest tulenevalt. Ei hinnata haridustaseme järgi ega paigutata kaalunumbrite järgi portsjoneid kätte saama. Kõik saavad ühtviisi tuge, mõistmist ja teadmisi oma grupijuhtidest psühholoogidelt. Otsitakse abi ja vajadusel suunatakse terapeutide juurde. Korraldatakse kokkusaamisi ja laagreid, kus motiveeritakse toime tulema läbi erinevate teraapiliste tegevuste.

Üksteisele toetudes kogetakse, kuidas igaühes on oma jõud ja tarkus, kuidas juhtunuga rahu sõlmida ja toime tulla. Ollakse ühtviisi nõrgad ja tugevad üheaegselt. Ei hinnata kellegi trauma sügavust, ei uurita ega urgitseta, ollakse lihtsalt olemas oma inimlikus soojuses, inimlikus mõistmises. Ja ühiselt astutakse samme, et ühiskonna hoiakud muutuksid. Laste vastu suunatud seksuaalvägivald peab olema ühiskonnas üheselt hukka mõistetud.

Tasumine

Kõigile tugigrupi liikmetele on kogemusnõustamine tasuta.

Liitumine

Tugigrupiga saad liituda, kui kirjutad tugigrupp555@gmail.com

Lisainformatsioon

www.svtugigrupp.ee

Kogemusnõustamine on privaatne ja konfidentsiaalne.