Kogemusnõustaja Merike Tulp ja MTÜ Eesti SV Tugigrupid

Kirjeldus

Merike Tulp on ise tugigrupi liige ja MTÜ Eesti SV Tugigrupid kogemusnõustaja.

Seksuaalvägivaldne lapsepõlvetrauma on trauma kogu eluks, millest ei terveneta iseenesest.

Tugigrupis on kõik võrdsed, ollakse nimetud, eatud, ei diskrimineerita usuliste vaadete tõttu ega soolistest erisustest tulenevalt. Ei hinnata haridustaseme järgi ega paigutata kaalunumbrite järgi portsjoneid kätte saama. Kõik saavad ühtviisi tuge, mõistmist ja teadmisi oma grupijuhtidest psühholoogidelt. Otsitakse abi ja vajadusel suunatakse terapeutide juurde. Korraldatakse kokkusaamisi ja laagreid, kus motiveeritakse toime tulema läbi erinevate teraapiliste tegevuste.

Üksteisele toetudes kogetakse, kuidas igaühes on oma jõud ja tarkus, kuidas juhtunuga rahu sõlmida ja toime tulla. Ollakse ühtviisi nõrgad ja tugevad üheaegselt. Ei hinnata kellegi trauma sügavust, ei uurita ega urgitseta, ollakse lihtsalt olemas oma inimlikus soojuses, inimlikus mõistmises. Ja ühiselt astutakse samme, et ühiskonna hoiakud muutuksid. Laste vastu suunatud seksuaalvägivald peab olema ühiskonnas üheselt hukka mõistetud.

Tasumine

Üldjuhul tasuta, erisuste korral teavitab toetuse võimalusest kogemusnõustaja Merike Tulp.

Lisainformatsioon

www.svtugigrupp.ee

Tugigrupi e-post: tugigrupp555@gmail.comrus.gruppa1@gmail.com

Merike Tulp telefon: 5698 3842

Merike Tulp e-post: meriketulp@gmail.com