Korduskasutamine

Korduskasutamiseks kõlblik kaup (kaasa arvatud korduskasutuskõlblikud tekstiilijäätmed ja kodumajapidamises tekkivad taaskasutamiseks kõlblikud olmejäätmed) saab anda Viljandi vallas ja Viljandi linnas tegutsevatesse vanakraamikauplustesse ja taaskasutuskeskustesse. Samuti võib ühendust võtta valla sotsiaaltöötajaga ja panustada abivajajate toetamisse.