Lasteaia toiduraha toetuse taotlemine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Lasteaia toiduraha toetust on õigus saada valla koolieelsetes lasteasutustes käivatel lastel, juhul kui

  1. lapse elukohaks rahvastikuregistris on Viljandi vald;
  2. pere kuu sissetulek perekonnaliikme kohta jääb alla riigi poolt kehtestatud 1,25 kordset toimetulekupiiri;
  3. lapsele ei jätku kohta Viljandi valla lasteaias või kui erivajadustega laps käib mujal erilasteaias, kuna Viljandi vallas sobiv asutus puudub.


Kestvus

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 10 tööpäeva

Õigusaktid

Vastutaja

Lastekaitsespetsialistid vastavalt piirkonnale

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Vajalikud sammud

Sisenege Viljandi valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. 

Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 


Viide

 

TAOTLEMINE PABERVORMIL

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab SIIT või  Viljandi vallamajas vastuvõtuaegadel.


Vajaminevad dokumendid

Lapsevanema, eestkostja või hooldaja  vormikohane avaldus


Viide

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 10 tööpäeva