Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi taotlemine

3.03.20

Kirjeldus

Parkimiskaart väljastatakse taotluse alusel isikule, kelle elukoht on eesti rahvastikuregistri andmete alusel Viljandi vald ning kellel esineb:

 • keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
 •  ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Kestvus

 • Parkimiskaart antakse välja puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks, ajutise kõrvalekalde puhul mitte kauemaks kui 6 kuuks.
 • Parkimiskaart antakse isikule välja tasuta. 

Taotlemine

 • Parkimiskaardi taotlemiseks on vajalik pöörduda Viljandi Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistide poole Viljandi vallamajja, Kauba tn 9, Viljandi linn, Tarvastu Teenuskeskusesse või Kolga-Jaani Teenuskeskusesse.
 • Parkimiskaarti liikumis- või nägemispuudega piiratud teovõimega isikule võib taotleda tema seaduslik esindaja. 

Vastutaja

 • Hanneli Vanamb hanneli.vanamb@viljandivald.ee, tel. 5198 3202(Viljandi valla piirkond). Viljandi vallamaja, Kauba tn 9, kabinet 105, Vastuvõtt: T 9.00-12.00 ja 13.00-16.00 ning R 9.00-12.00
 • Astrid Viinapuu, astrid.viinapuu@viljandivald.ee, tel. 517 6711 (Tarvastu piirkond), Tarvastu teenuskeskus, Posti 52e, Mustla alevik.
 • Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, tel. 5919 9906 (Kolga-Jaani piirkond), Kolga-Jaani teenuskeskus, Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani alevik.

Vajaminevad dokumendid

 • avaldus
 • isikut tõendav dokument;
 • taotleja dokumendifoto (3*4 cm), mitte vanem kui kuus kuud;
 • SKA poolt väljastatud puude raskusastme tuvastamise otsus;
 • lapsele või pensioniealisele puudega isikule lisaks pere- või eriarsti teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde olemasolu kohta;
 • ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikul pere- või eriarsti teatis, mis peab sisaldama infot, et isik vajab liikumist abistavat tehnilist abivahendit või et tal on ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Õigusakt