Ranitsatoetuse taotlemine

Ranitsatoetust on õigus saada 1. klassi astuval lapsel, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on 1. juuni seisuga Viljandi vald. Toetuse saamiseks peab lapsevanem, eestkostja või hooldaja esitama vallavalitsusele vormikohase avalduse hiljemalt 31. augustiks koos kinnitusega, et laps asub õppima taotluse esitamise aastal I klassi. 
Toetuse määr on 100€. 
Taotlus vaadatakse läbi 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse laekumisest ja tehakse otsus selle maksmise kohta.

Info: haridusspetsialist Urmo Reitav, urmo.reitav@viljandivald.ee, telefon 435 1817.
» Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord

» Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse taotluse vormide kinnitamine

Taotlemine elektrooniliselt

Täitke e-vorm. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm.  Sisse saab logida ja vormi digitaalselt allkirjastada Mobiil-ID või ID-kaardiga.


Taotlemine pabervormil

Täitke taotluse vorm paberkandjal ja tooge vallamajja Kauba tn 9, Viljandi linn.
Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).

» Ranitsatoetuse taotlemise vorm.rtf