Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite taotlemine

Kirjeldus

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamine toimub „Viljandi valla eelarve raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste osutamise toetuse" vahenditest ja „ESF toetuse raske ja sügava puudega laste tugiteenuste osutamiseks" vahenditest.

Eesmärk on raske või sügava puudega lastele ja nende peredele abi osutamine, mis seisneb toetavate sotsiaalteenuste osutamises, korraldamises ja arendamises ning nendega seotud kulutuste hüvitamises.

Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) lapsehoiu-, isikliku abistaja ja tugiisikuteenus;
  2) sotsiaaltransporditeenus haridus-, ravi- või sotsiaalasutusse;
  3) lapse ja tema perekonna nõustamisteenused (sh psühholoogi- ja logopeediteenus ning muud teraapiad);
  4) turva-, õpilas- ja tugikoduteenus;
  5) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas ette nähtud teenused, eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud;
  6) erivajadustega lastele suunitletud laagri osaluskulude katmine;
  7) puudest tulenev eluruumide kohandamine;
  8) teenuste arendamine;
  9) teenuste osutajate (sh isiklike abistajate ja tugiisikute) koolituse eest tasumine, mis on Viljandi Vallavalitsuse ametiasutusega kooskõlastatud ja mis on otseselt seotud sihtgrupile kvaliteetsema teenuse tagamisega;
  10) muudeks eelpool nimetamata teenusteks, mis parandavad raske ja/või sügava puudega lapse arengut ja tema pere toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

Teenused võivad taotlejale olla tasuta või osaliselt tasulised. Isikult võetava tasu suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest, teenust saava isiku perekonna majanduslikust olukorrast ning see otsustatakse juhtumipõhiselt.

Teenust on õigustatud saama kuni 18-aastased lapsed, kellel on õigusaktides sätestatud korras tuvastatud raske või sügav puue (edaspidi puudega laps) ning kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Viljandi vald.

Protsess

  1. Vormikohase taotluse esitamine vallavalitsusele. Taotlusele tuleb lisada:
  • arstliku ekspertiisikomisjoni või Sotsiaalkindlustusameti otsus lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  • puudega lapse kehtiva rehabilitatsiooniplaani või muu lapse hindamist kajastav dokument (olemasolul);
  • puudega lapse perekonnas hooldamise puhul perekonnas hooldamise leping või eestkoste puhul kohtumäärus.
  1. Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi, arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi.
  2. Vallavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon otsustab haldusaktiga teenuse määramise või määramata jätmise 10 tööpäeva jooksul pärast nõutud dokumentide esitamist.

Taotluse vorm

Taotlus raske või sügava puudega lapsele tugiteenuste saamiseks

Õigusakt

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

 

Lisainfo

Laste heaolu peaspetsialist Merli Lepik-Kiilu, merli.lepik@viljandivald.ee, tel. 525 4077 (külad*)

Laste heaolu spetsialist  tel. 5307 8882 (külad****)

Laste heaolu spetsialist Lauriin Meinlauriin.mein@viljandivald.ee tel. 510 6948

 

Eesnurga, Jõeküla, Järtsaare, Kaavere, Kolga-Jaani, Kuudeküla, Lalsi, Leie, Loime, Lätkalu, Meleski, Moori, Mähma, Odiste, Oiu, Oorgu, Otiküla, Parika, Puiatu, Ramsi, Rebaste, Ridaküla, Saarepeedi, Savikoti, Surva, Taganurga, Tusti, Tõnissaare, Tõnuküla, Tänassilma, Vaibla, Valma, Vanavälja, Vissuvere.

** Aindu, Alustre, Heimtali, Jämejala, Kiini, Kiisa, Kingu, Kookla, Laanekuru, Leemeti, Loodi, Marna, Matapera, Mustivere, Pinska, Päri, Pärsti, Raudna, Rihkama, Sinialliku, Sultsi, Tohvri, Turva, Tõrreküla, Vanamõisa, Vardi, Väike-Kõpu.

*** Auksi küla, Intsu, Karula küla, Kibeküla, Kokaviidika küla, Lolu, Luiga küla, Mustapali küla, Mäeltküla, Paistu küla, Peetrimõisa küla, Pirmastu küla, Rebase küla, Ruudiküla, Saareküla, Taari küla, Tobraselja, Uusna küla, Vana-Võidu küla, Vardja küla, Vasara küla, Verilaske küla, Viiratsi alevik, Viisuküla, Võistre küla, Välgita küla.

**** Aidu, Anikatsi, Holstre küla, Hendrikumõisa, Jakobimõisa, Järveküla, Kalbuse, Kannuküla, Kassi, Kivilõppe, Koidu, Kuressaare, Kärstna, Maltsa, Marjamäe, Metsla, Muksi, Mustla alevik, Mõnnaste, Pahuvere, Pikru, Porsa, Pulleritsu, Põrga, Raassilla, Riuma, Roosilla, Soe, Sooviku, Suislepa, Tagamõisa, Tarvastu, Tinnikuru, Tömbi, Unametsa, Vanausse, Veisjärve, Vilimeeste, Villa, Vooru, Väluste, Ämmuste, Ülensi.