Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite taotlemine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Riigieelarve toetusfondist eraldatavaid vahendeid võib Viljandi Vallavalitsus kasutada raske või sügava puudega lapse ja/või tema perega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks (sh lapsehoiuteenus) ja arendamiseks, mis aitavad vähendada lapse perekonna hoolduskoormust või lapse puudest tulenevaid lisavajadusi.

Toetust on õigustatud saama kuni 18 aastased lapsed, kellel on õigusaktides sätestatud korras tuvastatud raske või sügav puue ning kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Viljandi vald ja kes faktiliselt elab Viljandi valla haldusterritooriumil.

Viljandi Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist hindab raske ja sügava puudega laste ja nende perede vajadusi ning selle põhjal otsustatakse, milliseid sotsiaalteenuseid ja mis mahus raske ja sügava puudega lastele osutatakse.

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetust võib kasutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil sihtrühma kuuluv laps saab 18-aastaseks.
 

Õigusaktid

Vastutaja

  • Heili Rohtla, heili.rohtla@viljandivald.ee, tel. 5340 5357
  • Catherine Grünbaum, catherine.grynbaum@viljandivald.ee, tel. 510 6978
  • Maarja Mitt, maarja.mitt@viljandivald.ee, tel. 525 4077
  • Krista Luik, krista.luik@viljandivald.ee, tel. 5307 8882 (Tarvastu piirkond)

Taotluse vorm

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud

Raske ja sügava puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja enne toetava sotsiaalteenuse saamist vallavalitsusele järgmised lisadokumendid:

  1. Kirjalik vormikohane taotlus
  2. Puudega lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan või muu lapse hindamist kajastav dokument (olemasolul);
  3. Eestkoste puhul kohtumäärus;
  4. Puudega lapse perekonnas hooldamise puhul perekonnas hooldamise leping;

Teenuse eest tasumine raske ja sügava puudega lapsele reguleeritakse Viljandi Vallavalitsuse korraldusega ning reeglina kantakse toetus teenuse pakkuja arvelduskontole.