Romusõidukid

Romusõidukite käitluskohaks Viljandi vallas on Melmar OÜ, tegutseb aadressil Tehnika 6a, Viiratsi alevik. Samuti on võimalik romusõidukeid ja muid metalljäätmeid ära anda Cronimet Eesti Metall OÜ-le, aadressil Tomuski tee 10, Viljandi ja ka Kuusakoski AS Viljandi, Vaksali 44, 71012 Viljandi.

Kuidas toimida, kui auto on muutunud romusõidukiks?

  1. Tühjenda auto sinna mittekuuluvatest esemetest
  2. Võta kaasa auto dokumendid
  3. Toimeta auto lähimasse jäätmeluba  omavasse lammutuskotta või vii sõiduk maaletoojale, kes müüb sama marki sõidukeid. Jäätmeluba omavate lammutuskodade  nimekirja leiad autode müügikohtadest või nende kodulehtedelt, AMTELi (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit) kodulehelt  www.amtel.ee või Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee
  4. Säilita sõiduki üleandmist kinnitavad dokumendid
  5. Romusõiduki üleandmise eest autode maaletoojale või lammutuskotta, omaniku käest tasu ei küsita