Sünnitoetuse taotlemine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Sünnitoetust on õigus saada lapse vanemal või lapse eestkostjal, kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab kehtivat elamisluba ning  Euroopa liidu kodanikul, kelle elukohana on vähemalt viimased 12 kuud enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris registreeritud Viljandi vald ning vastsündinu on registreeritud Viljandi valda. Lapse eestkostja puhul ei kehti Viljandi vallas 12 kuu elamise nõue.

Sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja 3 kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest kirjaliku avalduse. Toetust makstakse ühes osas. Mitmike sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu eest. Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teisest omavalitsuses.


Kestvus

Kui kõik on korrektne makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest

Õigusaktid

Vastutaja

Maarja Mitt, maarja.mitt@viljandivald.ee, telefon 525 4077

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Vajalikud sammud

Sisenege Viljandi valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Sünnitõendit eraldi pole vaja esitada, need andmed võetakse samuti rahvastikuregistrist.

Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 


Viide

 

 

TAOTLEMINE PABERVORMIL

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab SIIT või Viljandi vallamajast. Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).


Vajaminevad dokumendid

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend


Viide