Teede remont

2.11.20

Viljandi valla teehoiutööde kaart - kaardil on näha planeeritavad teelõigud ning tegevuse aasta ja mida tehakse (taastamine, remont, mustkate).

Viljandi valla teehoiukava aastateks 2020-2024

Talihoole ja lume lükkamise info