Viljandi valla ajaleht «Viljandi Valla Teataja»

«Viljandi Valla Teataja» ilmub kord kuus.
Ajaleht saadetakse tasuta kõikidesse valla postkastidesse, mida on ligi 6000. Tasuta saab lehte võtta ka vallamajast Kauba 9, Viljandi.
Lehte saab lugeda veel valla raamatukogudes ja elektrooniliselt valla koduleheküljelt.
Kõik, kelle postkast asub väljaspool Viljandi valda, saavad lehte tellida Omniva kodulehelt: https://www.omniva.ee/era/ajakiri või postkontorist.
Aastatellimus maksab 6 eurot.

Ajalehe toimetaja: Raivo Lott
Telefon: 530 42 447
Kaastööd ja reklaam: ajaleht@viljandivald.ee

Kuulutused ja teated on valla hallatavatele asutustele ja MTÜdele on tasuta. Ärikuulutused on tasulised ja hind sõltub reklaamipinna suurusest.