« Tagasi

Vallavalitsus võtab oma meeskonda koolipsühhooloogi

Koolipsühholoogi töö eesmärk on laste arengu toetamine valla haridusasutustes koostöös lapsevanemate ja omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Koolipsühholoogi peamised ülesanded on:

 • lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine ja lahenduste leidmine koostöös lapsevanemate, õpetajate ja teiste spetsialistidega;
 • lapse toetamine ja nõustamine isikliku elu ja õppetööga seotud murede lahendamisel ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul;
 • lapsevanemate nõustamine lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes;
 • õpetajate ja haridusasutuse juhtkonna nõustamine ja toetamine lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aidates ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist.

 

Ootused kandidaadile:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse;
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • riiklike andmebaaside, tööks vajalike arvutiprogrammide ja kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
 • hea suhtlemis-ja koostööoskus, pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime, empaatiavõime;
 • B-kategooria juhilubade omamine.

 

Omalt poolt pakume:

 • abi ja tuge sisseelamisel;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • tänapäevaseid töötingimusi;
 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust;
 • tervise edendamise kulude hüvitist.

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • elulookirjeldus;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

 

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 17. maiks 2021 kell 10:00 märgusõnaga „Koolipsühholoog" elektrooniliselt aadressile konkurss@viljandivald.ee.

Lisainfo: Haridus- ja kultuurinõunik Anne Põldsaar, anne.poldsaar@viljandivald.ee või konkurss@viljandivald.ee.