« Tagasi

Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) sügisvoor on avatud

Taotlusvoor avati 1. septembril 2023 ja taotluste esitamise tähtaeg on 2. oktoober kell 16.30.

Kohaliku Omaalgatuse programmi e KOP-programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Täpsemad tingimused on kirjas programmi määruses.

Programmi viiakse ellu kahe meetme kaudu:

  1. Kogukonna areng – maksimaalne toetussumma 2500 eurot. Toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  2. Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – maksimaalne toetussumma 4000 eurot. Toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Taotlemine ning aruannete esitamine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas.

Toetusmeetme üleriigilised infopäevad toimuvad Zoomis:

  • I infopäev: 5. september kell 10–13 (liitumislink)
  • II infopäev: 6. september kell 14–17 (liitumislink)
  • III infopäev: 7. september kell 17–20 (liitumislink)
  • Venekeelne infopäev: 5. september kell 14–15.30 (liitumislink)
  • Aruande esitamise infopäev: 20. september kell 15–17 (liitumislink)

Infopäeva ettekanded.

Eelnev registreerumine ei ole vajalik, infopäeva ajal saab enda osaluse ära märkida korraldajate statistikakorje tarbeks.
Üks kolmest infopäevast salvestatakse. Salvestis ja esitlus on infopäevade toimumise järgselt leitavad Facebooki sündmuse arutelust ja Viljandimaa Arenduskeskuse kodulehelt.

 Viljandimaal on sügisvoorus kokku jagamiseks 25 507,96 eurot.

Lisainfo: Kai Kannistu; tel 433 3297 või 5198 1363; e-post: kai.kannistu@viljandimaa.ee.