« Tagasi

Läheneb Viljandi vallavalitsuse üliõpilasstipendiumitele kandideerimise tähtaeg!

Vallavalitsus ootab 15. septembrini ettepanekuid, et tunnustada stipendiumiga Viljandi vallast kõrgkooli või kutseõppeasutusse õppima läinud hästi õppivaid õpilasi.

Kandideerija peab olema kõrgemas õppeasutuses edukalt läbinud vähemalt kaks õppeaastat.

Välja antakse nimelised stipendiumid: 

  • Aino Tamme nimeline stipendium humanitaar- ja kultuuriüliõpilasele - 1200 eurot.
  • Jaan Depmani nimeline stipendium reaal- ja loodusainete üliõpilasele - 1200 eurot.
  • Villem Reimani nimeline stipendium hariduse valdkonna üliõpilastele - 1200 eurot.
  • Johan Laidoneri nimeline stipendium määratlemata valdkonna üliõpilasele - 1200 eurot.
  • Jaan Tõnissoni nimeline stipendium kutseõppeasutuse ja gümnaasiumi õpilasele - 800 eurot.

Ettepanekuid stipendiumi andmiseks võivad esitada nii õpilased ise kui ka koolid.

Ettepanekule tuleb lisada:

  • kooli soovitus,
  • kooli poolt kinnitatud väljavõte õpitulemustest,
  • tunnustuse saajaks kandideeriva õpilase motivatsioonikiri.

Vajalikud dokumendid tuleb saata Viljandi vallavalitsuse aadressil Kauba tänav 9, Viljandi või e-posti aadressil viljandivald@viljandivald.ee

Ettepanekud vaatab läbi vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon ja esitab oma seisukoha nimelise stipendiumi andmiseks vallavalitsusele.

Stipendiumid antakse üle vallavalitsuse korraldatud pidulikul sündmusel. Stipendiumi saajaid tunnustatakse tänukirja, meene ja rahalise preemiaga.