« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus võõrustas Järva- ja Viljandimaa personalitöö valdkonnaga tegelevaid spetsialiste

Järva- ja Viljandimaa personalitööga tegelevad spetsialistid tulid meie vallavalitsusele külla Eesti Linnade ja Valdade Liidu personalivaldkonna nõuniku Anne-Ly Sumre eestvedamisel.

Eesmärk oli luua alus koostööle ja arutada koos aktuaalseid personalivaldkonna teemasid kohalikes omavalitsustes.

Viljandi vallavanem Alar Karu esitas oma nägemuse personalitöötaja tööst ja juhtide ootustest selle töö tegijaile.