UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse ehitusspetsialisti

VILJANDI VALLAVALITSUS VÕTAB TEENISTUSSE EHITUSSPETSIALISTI

Peamised ametiülesanded:

 • füüsiliste- ja juriidiliste isikute teenindamine ehitusalastes küsimustes;
 • ehitusseadustikus ja teistest valdkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud  ülesannete täitmine (sh ettekirjutuste menetlemine);
 • valla munitsipaalobjektide ehitamisel ehitusseadustikust tulenevate ehitise omaniku kohustuste täitmise tagamine;
 • valminud ehitise ülevaatuskomisjoni töö korraldamine ja selle töös osalemine;
 • ehitisregistrile andmete esitamine;
 • teenistusülesannetega seotud õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
 • valdkondlike hangete korraldamine ja lepingute ettevalmistamine.

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt keskeriharidus;
 • korrektsus, väga hea suhtlemis- ja koostööoskus;
 • ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine;
 • väga hea arvuti kasutamisoskus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • konkurentsivõimelist palka.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 28. juunil 2018. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Ehitusspetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Lisateave: ehitusnõunik Koit Prants 435 0154 või konkurss@viljandivald.ee.