Uudised ja teated

Viljandi vallavalitsus kutsub Tänassilma ja Leie piirkonna elanikke rahvakoosolekule, kus arutatakse Kalmetu ja Leie Põhikooli ning Leie lasteaia „Sipelgapesa" ümberkorraldamise eelnõud. ...

Kalmetu ja Leie Põhikooli ning „Sipelgapesa“ lasteaia ümberkorraldamise arutelu

Viljandi vallavalitsus kutsub Tänassilma ja Leie piirkonna elanikke rahvakoosolekule, kus arutatakse Kalmetu ja Leie Põhikooli ning Leie lasteaia „Sipelgapesa" ümberkorraldamise eelnõud. ...

Heimtali Põhikool ootab 2019. aasta sügisel I klassi astuda soovivaid lapsi koos vanematega kooliga tutvuma. Olete oodatud koolimajja 26. märtsil kell 16.30. Lisainfo kooli kohta ...

Heimtali Põhikool kutsub esimesse klassi astujaid kooliga tutvuma

Heimtali Põhikool ootab 2019. aasta sügisel I klassi astuda soovivaid lapsi koos vanematega kooliga tutvuma. Olete oodatud koolimajja 26. märtsil kell 16.30. Lisainfo kooli kohta ...

Alates 18.03.2019 kehtestati Viljandi vallale kuuluvatel ning avalikus kasutuses olevatel teedel liikluspiirang mootorsõidukitele, mille tegelik mass ületab 8 tonni, va...

Viljandi maanteedel kehtib tänasest massipiirang

Alates 18.03.2019 kehtestati Viljandi vallale kuuluvatel ning avalikus kasutuses olevatel teedel liikluspiirang mootorsõidukitele, mille tegelik mass ületab 8 tonni, va...

Adven  alustab järgmisel nädalal Viiratsi kaugküttevõrgu rekonstrueerimistöödega, mille raames ehitatakse 700 meetri ulatuses uut eelisoleeritud soojustorustikku.   ...

Viiratsi kaugkütte rekonstrueerimistööd algavad 25.03.2019

Adven  alustab järgmisel nädalal Viiratsi kaugküttevõrgu rekonstrueerimistöödega, mille raames ehitatakse 700 meetri ulatuses uut eelisoleeritud soojustorustikku.   ...

Esmaspäev, 18. märts Kell 10.00 – 11.00 Valla kultuurimajade juhatajate koosolek valla saalis Kell 13.00 – 14.15 Sotsiaalosakonna koosolek Kell 14.00 – 16.00...

Nädala eelinfo 18.03-22.03.2019

Esmaspäev, 18. märts Kell 10.00 – 11.00 Valla kultuurimajade juhatajate koosolek valla saalis Kell 13.00 – 14.15 Sotsiaalosakonna koosolek Kell 14.00 – 16.00...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade kasutamiseks  (rendile) andmiseks, sealhulgas  Viljandi valla territooriumil kahe kinnistu osas. Pakkumiste...

Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine maade rendile andmiseks Viljandi vallas

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade kasutamiseks  (rendile) andmiseks, sealhulgas  Viljandi valla territooriumil kahe kinnistu osas. Pakkumiste...

Viljandi vald kuulutab välja kauni külavärava konkursi, mille võitjaid premeeritakse valla külade päeval, 13. juulil Ulgel. Konkursi „Kaunis külavärav 2019" eesmärk on selgitada välja...

Viljandi vald kutsub looma kauneid külatähiseid

Viljandi vald kuulutab välja kauni külavärava konkursi, mille võitjaid premeeritakse valla külade päeval, 13. juulil Ulgel. Konkursi „Kaunis külavärav 2019" eesmärk on selgitada välja...

Alates 18 märtsist toimuvad järgmised muudatused: Liinidel nr 15 tööpäevadel, 29, 29A, 40, 50, 55 muudetakse vedaja ettepanekul liinide läbimise kiirusi. Liinile nr 51 on lisatud Ugala,...

Bussiliinide muudatused alates 18. märtsist

Alates 18 märtsist toimuvad järgmised muudatused: Liinidel nr 15 tööpäevadel, 29, 29A, 40, 50, 55 muudetakse vedaja ettepanekul liinide läbimise kiirusi. Liinile nr 51 on lisatud Ugala,...

Seoses suveajale ülemineku ning Tapa-Narva raudteelõigu remonttöödega muutub alates 31.03.2019 rongide liiklusgraafik.  Edelasuuna muudatused on minimaalsed, uue sõiduplaani leiate meie...

Elroni rongide muudetud sõiduplaan alates 31. märts 2019

Seoses suveajale ülemineku ning Tapa-Narva raudteelõigu remonttöödega muutub alates 31.03.2019 rongide liiklusgraafik.  Edelasuuna muudatused on minimaalsed, uue sõiduplaani leiate meie...

Ametiülesanded: Lastekaitsespetsialisti töö eesmärk on aidata säilitada ja parandada Viljandi valla elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet, arendada...

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti

Ametiülesanded: Lastekaitsespetsialisti töö eesmärk on aidata säilitada ja parandada Viljandi valla elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet, arendada...

Esmaspäev, 11. märts Kell 13.00 – 14.15 Sotsiaalosakonna koosolek Kell 14.00 – 16.00 Sotsiaalkomisjoni koosolek IV korrusel Teisipäev, 12 märts Kolmapäev, 13. märts ...

Nädala eelinfo 11.03.2019 - 17.03.2019

Esmaspäev, 11. märts Kell 13.00 – 14.15 Sotsiaalosakonna koosolek Kell 14.00 – 16.00 Sotsiaalkomisjoni koosolek IV korrusel Teisipäev, 12 märts Kolmapäev, 13. märts ...

KOP infopäev toimub 12. märts kell 13.30 Riigimaja III korruse suures saalis - Vabaduse plats 2, endine Maavalitsuse maja (kogunemine, kohvi 13.00). Palume eelnevalt end REGISTREERIDA kuni...

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toimub 12. märtsil

KOP infopäev toimub 12. märts kell 13.30 Riigimaja III korruse suures saalis - Vabaduse plats 2, endine Maavalitsuse maja (kogunemine, kohvi 13.00). Palume eelnevalt end REGISTREERIDA kuni...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade müümiseks, sealhulgas  Viljandi valla territooriumil nelja kinnistu müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on...

Avalik kirjalik enampakkumine kinnistute müügiks Viljandi vallas

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade müümiseks, sealhulgas  Viljandi valla territooriumil nelja kinnistu müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on...

Esmaspäev, 4. märts Kell 13.00 – 14.15 Sotsiaalosakonna koosolek Kell 14.00 – 16.00 Sotsiaalkomisjoni koosolek IV korrusel Teisipäev, 5. märts Kolmapäev, 6. märts ...

Nädala eelinfo 04.03.2019 - 08.03.2019

Esmaspäev, 4. märts Kell 13.00 – 14.15 Sotsiaalosakonna koosolek Kell 14.00 – 16.00 Sotsiaalkomisjoni koosolek IV korrusel Teisipäev, 5. märts Kolmapäev, 6. märts ...

Riigikogu 2019 valimiste hääletamissedelite ülelugemine toimub esmapäeval, 4. märtsil 2019, kell 10.00 Viljandi Vallavalitsuses aadressil Kauba tn 9, Viljandi linn.

Riigikogu valimiste häälte lugemine Viljandi vallas

Riigikogu 2019 valimiste hääletamissedelite ülelugemine toimub esmapäeval, 4. märtsil 2019, kell 10.00 Viljandi Vallavalitsuses aadressil Kauba tn 9, Viljandi linn.

Viljandi valla hariduse arengukava 2019 – 2025 eelnõu avalik arutelulu  toimub  neljapäeval, 7. märtsil 2019 kell 17.30 Holstre magasiaidas (Mustla tee 3, Holstre küla, Viljandi vald)...

Viljandi valla hariduse arengukava aastateks 2019 – 2025 eelnõu avalik arutelu

Viljandi valla hariduse arengukava 2019 – 2025 eelnõu avalik arutelulu  toimub  neljapäeval, 7. märtsil 2019 kell 17.30 Holstre magasiaidas (Mustla tee 3, Holstre küla, Viljandi vald)...

Hanke eesmärk Kallutatava kastiga kaubiku (N1 kategooria) kasutusrendile võtmine Tehniline kirjeldus Kaubiku tehniline kirjeldus on toodud hanketeate lisas 1. Kasutusrendi...

Hange: Kastiga kaubiku kasutusrendile võtmine

Hanke eesmärk Kallutatava kastiga kaubiku (N1 kategooria) kasutusrendile võtmine Tehniline kirjeldus Kaubiku tehniline kirjeldus on toodud hanketeate lisas 1. Kasutusrendi...

Pakkumuse koostamise aluseks on: Maanteeameti poolt esitatud projekteerimistingimused (Lisa 2) , kinnistuomaniku kooskõlastus tööprojektile „Kolga-Jaani aleviku soojustorustik"...

Hange: Viljandi vallas, Kolga-Jaani alevikus Põltsamaa mnt 2 kinnistule müratõkkeseina projekteerimine ja ehitamine

Pakkumuse koostamise aluseks on: Maanteeameti poolt esitatud projekteerimistingimused (Lisa 2) , kinnistuomaniku kooskõlastus tööprojektile „Kolga-Jaani aleviku soojustorustik"...

Töökoha põhieesmärk: Mustla Rahvamaja ja Tarvastu Avatud  Noortekeskuse igapäevane korrashoid, noorsoo- ja kultuuritöötaja abistamine ja asendamine ning vajadusel noortekeskuses...

Tarvastu Rahvamaja ja Tarvastu Avatud Noortekeskus võtab tööle administraator-koristaja (1,0 töökohta)

Töökoha põhieesmärk: Mustla Rahvamaja ja Tarvastu Avatud  Noortekeskuse igapäevane korrashoid, noorsoo- ja kultuuritöötaja abistamine ja asendamine ning vajadusel noortekeskuses...

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusi võetakse vastu 11. märtsist 13. maini. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud!

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusi võetakse vastu 11. märtsist 13. maini. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 45