UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Jõustus uus MTÜ-de ja külade tegevust toetav kord

Viljandi Vallvolikogu võttis 26. septembri istungil vastu uue mittetulundusliku tegevuse toetamise korra. Sellest lähtuvalt ootame seltsidelt ja seltsingutelt etteulatuvalt 2019. aasta prognoositavateks tegevusteks taotlusi juba selle aasta 1. novembriks.

Kõigi toetuse saajatega sõlmitakse lepingud jooksval eelarveaastal vastavalt tegevuste toimumise ajale.

Taotluse vorm ning kord on leitav Viljandi valla veebilehelt http://www.viljandivald.ee/tegevustoetuse-taotlemine

Jooksva aasta ettenägematuteks tegevusteks saab taotlusi esitada  jätkuvalt 1. veebruariks, 1. maiks, 1. augustiks ja 1. novembriks.

Taotlused esitada e-posti aadressil: viljandivald@viljandivald.ee .

Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja vormikohaselt esitatud taotlused.