UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Mustla jäätmejaama detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Viljandi Vallavalitsus teatab Ülensi külas Jäätmejaama katastriüksuse 79701:001:0356 detailplaneeringu vastuvõtmisest Vallavalitsuse 31.10.2018 korralduse nr 2-3/1050 alusel.

Detailplaneeringu eesmärgiks on jäätmejaama rajamine, Detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev ja olulist keskkonnamõju ette ei nähta.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.11 kuni 05.12.2018. Paberkandjal saab planeeringuga tutvuda Viljandi vallamajas ja endise Tarvastu valla vallamajas (Posti tn 52e Mustla alevik)