Uudised ja teated

Peamised tööülesanded: Kolga-Jaani Spordihoone töö korraldamine (sh eelarveliste vahendite planeerimine, kasutamise jälgimine ja aruannete esitamine); Spordielu organiseerimine...

Viljandi Vallavalitsus võtab tööle Kolga-Jaani piirkonna spordikorraldaja (koormus 0,5 töökohta)

Peamised tööülesanded: Kolga-Jaani Spordihoone töö korraldamine (sh eelarveliste vahendite planeerimine, kasutamise jälgimine ja aruannete esitamine); Spordielu organiseerimine...

Hanke eesmärk: Mustivere külas Tomuski tee tänavavalgustuse rekonstrueerimine Tehniline kirjeldus: Tänavavalgustuse ehitustööd tuleb teostada vastavalt Leonhard Weiss Energy AS poolt...

HANGE: Tomuski tee tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Hanke eesmärk: Mustivere külas Tomuski tee tänavavalgustuse rekonstrueerimine Tehniline kirjeldus: Tänavavalgustuse ehitustööd tuleb teostada vastavalt Leonhard Weiss Energy AS poolt...

Esmaspäev, 21. jaanuar Kell 13.00 – 14.15 Sotsiaalosakonna koosolek saalis Kell 14.00 – 16.00 Sotsiaalkomisjoni koosolek IV korrusel Kell 16.00 – 17.00 Vallavolikogu...

Nädala eelinfo 21.01.2019 - 25.01.2019

Esmaspäev, 21. jaanuar Kell 13.00 – 14.15 Sotsiaalosakonna koosolek saalis Kell 14.00 – 16.00 Sotsiaalkomisjoni koosolek IV korrusel Kell 16.00 – 17.00 Vallavolikogu...

Ramsi Lasteaed Taruke pakub tööd MAJANDUSTÖÖLISELE 1,0 ametikohta Tööülesanneteks on lasteaia õueala, mänguväljakute, teede, platside, parkla ja territooriumiga piirnevate kõnniteede...

Ramsi lasteaed Taruke pakub tööd majandustöölisele

Ramsi Lasteaed Taruke pakub tööd MAJANDUSTÖÖLISELE 1,0 ametikohta Tööülesanneteks on lasteaia õueala, mänguväljakute, teede, platside, parkla ja territooriumiga piirnevate kõnniteede...

Täna, 17. jaanuaril 2019 kuulutab Maanteeamet Lääne-, Pärnu-, Viljandi-, Harju ja Raplamaa kõrvalteedel välja rasked ilmastikuolud. Seoses ilmaolude järskude muutustega, nagu temperatuuri...

Maanteeamet kuulutab välja rasked ilmaolud viie maakonna kõrvalteedel

Täna, 17. jaanuaril 2019 kuulutab Maanteeamet Lääne-, Pärnu-, Viljandi-, Harju ja Raplamaa kõrvalteedel välja rasked ilmastikuolud. Seoses ilmaolude järskude muutustega, nagu temperatuuri...

Viljandi Vallavalitsus soovib hinnapakkumust tänavavalgustuse projekteerimiseks puitpostidele ja õhukaabliga Leie külas. Asendiplaan Maanteeamet on väljastanud ka ...

Tänavavalgustuse projekteerimise hinnaküsimine Viljandi vallas Leie külas

Viljandi Vallavalitsus soovib hinnapakkumust tänavavalgustuse projekteerimiseks puitpostidele ja õhukaabliga Leie külas. Asendiplaan Maanteeamet on väljastanud ka ...

Viljandi Vallavalitsus kutsub arutelule: 22.01.2019. a kell 17.00 Kolga-Jaani Raamatukokku teemal „Kolga-Jaani Hooldekodu tulevikuväljavaated 2019. aastal" Teemad: - Esilekerkinud...

Kutse aruteludele Kärstna ja Kolga-Jaani Hooldekodude tulevikuväljavaadete osas

Viljandi Vallavalitsus kutsub arutelule: 22.01.2019. a kell 17.00 Kolga-Jaani Raamatukokku teemal „Kolga-Jaani Hooldekodu tulevikuväljavaated 2019. aastal" Teemad: - Esilekerkinud...

Veebruaris stardib uue hooga mikro- ja väikeettevõtjaid innustada püüdev mentorklubi, mida veab Viljandimaa Arenduskeskus. Mentorklubi kujutab endast koolituste sarja. Mentorprogrammi...

Viljandi valla ettevõtjad saavad kandideerida mentorklubisse kuni 20. jaanuarini!

Veebruaris stardib uue hooga mikro- ja väikeettevõtjaid innustada püüdev mentorklubi, mida veab Viljandimaa Arenduskeskus. Mentorklubi kujutab endast koolituste sarja. Mentorprogrammi...

Esmaspäev, 14. jaanuar Kell 13.00 – 14.15 Sotsiaalosakonna koosolek saalis Kell 15.30 – 17.30 Viljandi valla hariduse arengukava töögrupi koosolek Kell 14.00 – 16.00...

Nädala eelinfo 14.01.2019 - 18.01.2019

Esmaspäev, 14. jaanuar Kell 13.00 – 14.15 Sotsiaalosakonna koosolek saalis Kell 15.30 – 17.30 Viljandi valla hariduse arengukava töögrupi koosolek Kell 14.00 – 16.00...

Tohvri sauna avamine lk 3 · Heimtali loomestuudio on avatud lk 4 · Lasteaiad tähistavad juubeleid lk 5 · Loe Viljandi Valla Teatajat veebis SIIT

Ilmunud on jaanuarikuu Viljandi Valla Teataja

Tohvri sauna avamine lk 3 · Heimtali loomestuudio on avatud lk 4 · Lasteaiad tähistavad juubeleid lk 5 · Loe Viljandi Valla Teatajat veebis SIIT

Spordispetsialisti ametikoha eesmärk on valla elanike, ametiasutuse ja hallatavate asutuste teenindamine sporditöö alaselt, lähtudes seadustest ja teistest õigusaktidest ning valla arengukavast....

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse spordispetsialisti

Spordispetsialisti ametikoha eesmärk on valla elanike, ametiasutuse ja hallatavate asutuste teenindamine sporditöö alaselt, lähtudes seadustest ja teistest õigusaktidest ning valla arengukavast....

Vabatahtlikud päästjad, merepäästjad ja abipolitseinikud teevad väga olulist tööd oma vabast ajast ja tahtest, olles usaldusväärseteks partneriteks kutselistele jõududele. Seda kõike ühe...

Siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamise üleskutse

Vabatahtlikud päästjad, merepäästjad ja abipolitseinikud teevad väga olulist tööd oma vabast ajast ja tahtest, olles usaldusväärseteks partneriteks kutselistele jõududele. Seda kõike ühe...

Viljandi Vallavolikogu 27.12.2018 määrusega nr 1-2/59 „Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord" on antud maamaksu vabastus okupatsiooni režiimide poolt...

Represseeritu saab Viljandi vallas täiendavat maamaksu vabastust

Viljandi Vallavolikogu 27.12.2018 määrusega nr 1-2/59 „Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord" on antud maamaksu vabastus okupatsiooni režiimide poolt...

Esmaspäev, 7. jaanuar Kell 13.00 – 14.15 Sotsiaalosakonna koosolek saalis 14.00 – 17.00 eelarvete kaitsmine (lasteaiad) saalis Kell 14.00 – 16.00 Sotsiaalkomisjoni koosolek...

Nädala eelinfo 7.01.2018 - 13.01.2019

Esmaspäev, 7. jaanuar Kell 13.00 – 14.15 Sotsiaalosakonna koosolek saalis 14.00 – 17.00 eelarvete kaitsmine (lasteaiad) saalis Kell 14.00 – 16.00 Sotsiaalkomisjoni koosolek...

Ametiülesanded: Lastekaitsespetsialisti töö eesmärk on aidata säilitada ja parandada Viljandi valla elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet, arendada...

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti

Ametiülesanded: Lastekaitsespetsialisti töö eesmärk on aidata säilitada ja parandada Viljandi valla elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet, arendada...

2019 aasta Laulu- ja tantsupeo piletimüük algab 10. jaanuari keskpäeval. Piletimüüki teostab Piletilevi.Piletid on saadaval internetis  www.piletilevi.ee  ja Piletilevi...

Piletid XXVII laulu- ja XX tantsupeole “Minu arm” saabuvad müügile 10. jaanuaril

2019 aasta Laulu- ja tantsupeo piletimüük algab 10. jaanuari keskpäeval. Piletimüüki teostab Piletilevi.Piletid on saadaval internetis  www.piletilevi.ee  ja Piletilevi...

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ Viljandi maakonna arengustrateegia tegevuskava 2035+ Viljandimaa tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava 2019-2022 ...

Kinnitati Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ Viljandi maakonna arengustrateegia tegevuskava 2035+ Viljandimaa tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava 2019-2022 ...

Vapimärk on Viljandi maakonna kõrgeim autasu Viljandimaal alaliselt elavale inimesele, kes on oma töö ja tegevusega eriti silmapaistvalt kaasa aidanud maakonna arengule. Vapimärgi asutas...

Viljandimaa Omavalitsuste Liit ootab kandidaate Viljandimaa Vapimärgile, ettepanekute esitamise tähtaeg on 29. jaanuar 2019 (kaasa arvatult).

Vapimärk on Viljandi maakonna kõrgeim autasu Viljandimaal alaliselt elavale inimesele, kes on oma töö ja tegevusega eriti silmapaistvalt kaasa aidanud maakonna arengule. Vapimärgi asutas...

Ametikoha eesmärk Avalike suhete nõuniku ametikoha põhieesmärgiks on Viljandi Vallavalitsuse avalike suhete ja suhtluse korraldamine ning esindusürituse koordineerimine ja valla maine...

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse avalike suhete nõuniku

Ametikoha eesmärk Avalike suhete nõuniku ametikoha põhieesmärgiks on Viljandi Vallavalitsuse avalike suhete ja suhtluse korraldamine ning esindusürituse koordineerimine ja valla maine...

Hea kultuurielu korraldaja! Kui oled huvitatud Rahvakultuuri Keskuse poolt hallatavatest kultuuri toetusmeetmetest, mis jagavad pärimusega seotud projektidele riigieelarvelist toetust,...

Rahvakultuuri Keskuse toetusmeetmete infopäev

Hea kultuurielu korraldaja! Kui oled huvitatud Rahvakultuuri Keskuse poolt hallatavatest kultuuri toetusmeetmetest, mis jagavad pärimusega seotud projektidele riigieelarvelist toetust,...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 43