Uudised ja teated

Viljandi Vallavalitsus korraldab eelläbirääkimistega pakkumise Ulge puhkeala(katastritunnus 32802:003:001) rendile andmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg  on 07.05.2019 kell 10.00. ...

Viljandi Vallavalitsus korraldab eelläbirääkimistega pakkumise Ulge puhkeala rendile andmiseks

Viljandi Vallavalitsus korraldab eelläbirääkimistega pakkumise Ulge puhkeala(katastritunnus 32802:003:001) rendile andmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg  on 07.05.2019 kell 10.00. ...

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 24. aprillil 2019. a algusega kell 17.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses, Ramsi tee 5 Ramsi alevik. Päevakorra projekt: Jrk ...

Viljandi Vallavolikogu II kooseisu XIX istung 24. aprillil 2019

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 24. aprillil 2019. a algusega kell 17.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses, Ramsi tee 5 Ramsi alevik. Päevakorra projekt: Jrk ...

Viljandi Vallavalitsus teatab Peetrimõisa külas Tuule tee 15 katastriüksusele 17.11.2005 kehtestatud detailplaneeringus lubatud hoonestusala suurendamist ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 lubatud...

Projekteerimistingimuste muutmine Tuule tee 15, Peetrimõisa küla

Viljandi Vallavalitsus teatab Peetrimõisa külas Tuule tee 15 katastriüksusele 17.11.2005 kehtestatud detailplaneeringus lubatud hoonestusala suurendamist ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 lubatud...

Viljandi Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust riigihankele Saarepeedi Kooli ventilatsiooni projekteerimine ja ehitamine (Riigihangete registri viitenumber 207218) Hankija: Viljandi...

HANGE: Saarepeedi Kooli ventilatsiooni projekteerimine ja ehitamine

Viljandi Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust riigihankele Saarepeedi Kooli ventilatsiooni projekteerimine ja ehitamine (Riigihangete registri viitenumber 207218) Hankija: Viljandi...

Maastikupõlengute arvu kiire kasv viimastel nädalatel viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg.    Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe sõnul...

Päästeamet kehtestas kogu Eesti territooriumil tuleohtliku aja alates 06.aprillist

Maastikupõlengute arvu kiire kasv viimastel nädalatel viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg.    Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe sõnul...

Omavalitsuste talimängud · lk 3  Valla hariduse arengukava · lk 4  Viljandimaa bändide päev · lk 6 ...ja veel palju muudki huvitavat saab lugeda Viljandi Valla...

Ilmunud on aprillikuu Viljandi Valla Teataja

Omavalitsuste talimängud · lk 3  Valla hariduse arengukava · lk 4  Viljandimaa bändide päev · lk 6 ...ja veel palju muudki huvitavat saab lugeda Viljandi Valla...

Esmaspäev, 15. aprill Kell 13.00 – 14.15 Sotsiaalosakonna koosolek saalis Kell 14.00 – 16.00 Sotsiaalkomisjoni koosolek IV korrusel Teisipäev, 16. aprill Kolmapäev,...

Nädala eelinfo 15.04 - 21.04.2019

Esmaspäev, 15. aprill Kell 13.00 – 14.15 Sotsiaalosakonna koosolek saalis Kell 14.00 – 16.00 Sotsiaalkomisjoni koosolek IV korrusel Teisipäev, 16. aprill Kolmapäev,...

Töökoha põhieesmärk: psüühilise erivajadusega inimestele toetatud elamise teenuse, eluruumi tagamise teenuse jt KOV pakutavate tugiteenuste osutamine. Tööülesanded: ...

Viljandi Vallavalitsus võtab tööle Paistu Sotsiaalkeskuse tegevusjuhendaja

Töökoha põhieesmärk: psüühilise erivajadusega inimestele toetatud elamise teenuse, eluruumi tagamise teenuse jt KOV pakutavate tugiteenuste osutamine. Tööülesanded: ...

Peamised ametiülesanded: • valla teehoiukava kohaselt teede ehitamise, hoolduse ja remondi korraldamine ning järelevalve; • valla teehoiu- ja teedevõrgu ning liikuvuskorralduse...

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse teedespetsialisti

Peamised ametiülesanded: • valla teehoiukava kohaselt teede ehitamise, hoolduse ja remondi korraldamine ning järelevalve; • valla teehoiu- ja teedevõrgu ning liikuvuskorralduse...

Eile alustati Soe lasteaiahoone rekonstrueerimist, mille käigus soojustatakse maja, paigaldatakse uus kütte- ja ventilatsioonisüsteem...

Soe lasteaias algasid rekonstrueerimistööd

Eile alustati Soe lasteaiahoone rekonstrueerimist, mille käigus soojustatakse maja, paigaldatakse uus kütte- ja ventilatsioonisüsteem...

Viljandi Vallavalitsus teatab Peetrimõisa külas Tuule tee 15 katastriüksusele 17.11.2005 kehtestatud detailplaneeringus lubatud hoonestusala suurendamist ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 lubatud...

Viljandi Vallavalitsus teatab Peetrimõisa külas Tuule tee 15 katastriüksusele 17.11.2005 kehtestatud detailplaneeringus lubatud hoonestusala suurendamist ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 lubatud määras

Viljandi Vallavalitsus teatab Peetrimõisa külas Tuule tee 15 katastriüksusele 17.11.2005 kehtestatud detailplaneeringus lubatud hoonestusala suurendamist ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 lubatud...

Hanke eesmärk: Viljandi vallas, Ülensi külas, Mustla jäätmejaama projekteerimine Projekteeritava jäätmejaama asukoht on Ülensi küla, Jäätmejaama kinnistu (79701:001:0356).   ...

Hange: Mustla jäätmejaama projekteerimine

Hanke eesmärk: Viljandi vallas, Ülensi külas, Mustla jäätmejaama projekteerimine Projekteeritava jäätmejaama asukoht on Ülensi küla, Jäätmejaama kinnistu (79701:001:0356).   ...

Viljandi vallavolikogu kinnitas 28. märtsi istungil valla hariduse arengukava aastateks 2019-2025. Arengukava järgi soovitakse vallas luua kaasav nüüdisaegne õpikeskkond, mis on kestlik ja...

Viljandi vallavolikogu kinnitas uue hariduse arengukava

Viljandi vallavolikogu kinnitas 28. märtsi istungil valla hariduse arengukava aastateks 2019-2025. Arengukava järgi soovitakse vallas luua kaasav nüüdisaegne õpikeskkond, mis on kestlik ja...

27. märtsi otsuse kohaselt korraldatakse ümber Viljandi vallavalitsuse ametiasutuse hallatavad Kalmetu Põhikool, Leie Põhikool ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa" liites põhikooliosa ja koolieelse...

Vallavolikogu otsustas korraldada ümber Kalmetu ja Leie Põhikoolid ning Leie Lasteaia „Sipelgapesa“

27. märtsi otsuse kohaselt korraldatakse ümber Viljandi vallavalitsuse ametiasutuse hallatavad Kalmetu Põhikool, Leie Põhikool ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa" liites põhikooliosa ja koolieelse...

PRIAst saab taotleda toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste...

PRIAst saab toetust väikestele põllumajandusettevõtetele

PRIAst saab taotleda toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste...

Viljandi vald osales  2018. a Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme projektis „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"  pakutud võimaluste mahus. 2019. aasta  21....

Viljandi vald aitab puuetega inimestel eluruumi kohandada

Viljandi vald osales  2018. a Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme projektis „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"  pakutud võimaluste mahus. 2019. aasta  21....

Viljandi Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise maade rendile andmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.aprill 2019 kell 10:00. Enampakkumise tingimused

Viljandi Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise maade rendile andmiseks.

Viljandi Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise maade rendile andmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.aprill 2019 kell 10:00. Enampakkumise tingimused

Saarepeedi Kool pakub tööd LASTEAIAÕPETAJA ABILE  (tähtajaline). Sooviavaldus ja elulookirjeldus  palume saata hiljemalt 7.04.2019 e-postiga: ...

Saarepeedi kool pakub tööd lasteaiaõpetaja abile (tähtajaline leping)

Saarepeedi Kool pakub tööd LASTEAIAÕPETAJA ABILE  (tähtajaline). Sooviavaldus ja elulookirjeldus  palume saata hiljemalt 7.04.2019 e-postiga: ...

Viljandi Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust avatud hankele Viljandi valla heakord ja haljastus 2019-2021(Riigihangete registri viitenumber 206652) Hankija: Viljandi Vallavalitsus ...

Hange: Viljandi valla heakord ja haljastus 2019-2021

Viljandi Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust avatud hankele Viljandi valla heakord ja haljastus 2019-2021(Riigihangete registri viitenumber 206652) Hankija: Viljandi Vallavalitsus ...

Alates 18.03.2019 kehtestati Viljandi vallale kuuluvatel ning avalikus kasutuses olevatel teedel liikluspiirang mootorsõidukitele, mille tegelik mass ületab 8 tonni, va...

Viljandi maanteedel kehtib massipiirang 8t

Alates 18.03.2019 kehtestati Viljandi vallale kuuluvatel ning avalikus kasutuses olevatel teedel liikluspiirang mootorsõidukitele, mille tegelik mass ületab 8 tonni, va...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 47