« Tagasi

Väikehange: "Holstre Kool, lasteaia juurdeehituse projekteerimine ja ehitus"

Hanke eesmärk:

Hanke eesmärgiks on Viljandi vallas asuv Holstre Kool, lasteaia juurdeehituse projekteerimine põhiprojekti mahus koos ehitusmahu kirjeldusega ja ehitustööde teostamisega ning kõikide vajalike uuringutega, mõõdistustega, kooskõlastustega, lubade taotlemisega ja teiste vajalike tööde ning toimingute teostamisega vastavalt lasteaia ja Terviseameti nõuetele ning lahendada lasteaia sissepääs koos eesruumi, riietusruumi, koridori ja pesuruum WC-ga (kokku 30 lapsele).

Hanke objekti asukoht:

Hanke objektiks on Holstre Kooli lasteed, aadressil Kooli tee 1, Holstre küla, Viljandi vald. Hoone ehitusregistri kood: 112023494.

Tehniline kirjeldus:

Pakkumuse koostamise aluseks on tehniline kirjeldus (Lisa 1).

Nõuded pakkujale:

Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris (https://ariregister.rik.ee).

Pakkuja peab omama pädevat isikut (ehitusinsener tase 6 või kõrgem) kelle kvalifikatsioonile pakkuja saab tugineda.

Pakkujal ei tohi olla riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Hankija kontrollib nimetatud nõude täitmist iseseisvalt avalike registrite alusel ja kõrvaldab Pakkuja kellel nimetatud asjaolu esineb.

Pakkumuse esitamine:

Pakkumus palume saata aadressile hanked@viljandivald.ee

Pakkumuse esitamisel märkida e-posti Teema real pealkiri: Pakkumus „Holstre Kool, lasteaia juurdeehituse projekteerimine ja ehitus".

Pakkumuse esitamise hilisem tähtaeg on 11. juuni 2020 kell 10.00.

Täiendavat informatsiooni ja selgitusi saab kirjalikult esitades küsimuse e-posti aadressile elo.talvoja@viljandivald.ee.

Lisad:

„Holstre Kool, lasteaia juurdeehituse projekteerimine ja ehitus" hanketeade